Onze missie

De Stichting Uithof Schaatsbelangen is een initiatief van Sporttainment Center De Uithof. Het centrum draagt een verantwoordelijkheid op het sociaal maatschappelijk vlak en kan een relevante bijdrage leveren aan sport & beweging, integratie, participatie en andere thema's die aansluiten op gezondheid. Hierbij horen de volgende ambities:

• Een bijdrage leveren aan de bevordering van een gezonde levensstijl, met name op het gebied van beweging;

• Met gerichte activiteiten bijdragen aan integratie van alle
bevolkingsgroepen in Nederland en het stimuleren van een leefbare samenleving;

• Stimuleren van participatie in sport- en spelactiviteiten van sociaal zwakkeren en ouderen ter voorkoming van eenzaamheid en sociaal isolement;

• Bijdragen aan een positief toekomstperspectief voor de inwoners van Den Haag en randgemeenten en een actieve participatie in de samenleving, door kansen te bieden op het gebied van educatie en ontwikkeling;

• Uitdragen van de oer-Hollandse traditie van schaatsen in al haar facetten, als topsport en recreatieve activiteit en alle daarbij horende elementen waardoor de sport een nieuwe aanwas van enthousiaste beoefenaars kan verwelkomen.