Partners

KNSB

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) is de sportbond die zich inzet voor de schaats- en skatesport in de meest brede zin van het woord. Het nationaal overkoepelend orgaan houdt zich bezig met het ontwikkelen en ondersteunen van de top-, wedstrijd- en breedtesport.

GroenLeven

GroenLeven is in 2012 opgericht door twee vrienden met de ambitie de wereld duurzamer te maken. Bij de start van het bedrijf lag de focus op de agrarische markt: agrariërs helpen grip op de kosten te krijgen van het energieverbruik. Anno nu is GroenLeven marktleider op het gebied van het ontwikkelen van grootschalige zonnedaken, zonneparken en zonne-energieoplossingen. Met de oplossingen dragen we bij aan de ambitie van Nederland om in 2020 14% van alle energie duurzaam op te wekken.

We willen een voorbeeld zijn, door in alles wat we doen een duurzame impact te hebben op onze omgeving. We denken zoveel mogelijk vanuit People, Planet en Profit. Wij willen onze kinderen later kunnen vertellen dat we iets betekend hebben voor een schonere, betere en duurzame wereld.

GroenLeven heeft ook het dak van De Uithof bedekt met zonnepanelen en zij zijn een van de partners van de Stichting Uithof Schaatsbelangen.

 

Gemeente Den Haag

Den Haag of 's-Gravenhage is met 534.000 inwoners (31 mei 2018) de op twee na grootste gemeente van Nederland. Den Haag is de hoofdstad van de provincie Zuid-Holland. De Nederlandse regering en het parlement zijn in de stad gevestigd, en het is de residentie van het koninklijk huis.

De gemeente Den Haag vindt het van belang dat de Uithof sociaal-maatschappelijke activiteiten uitvoert. Naar aanleiding van activiteiten die De Uithof al uitvoerde is de stichting opgericht om iedereen in de stad de kans te geven gebruik te maken van de faciliteiten in De Uithof. De gemeente ondersteund de stichting om haar doelen te verwezenlijken en heel Den Haag op de schaats te krijgen.

 

Duurzaam Den Haag

De Stichting Duurzaam Den Haag zet zich in voor het verduurzamen van Den Haag. Samen met bewoners en ondernemers realiseren zij projecten waarmee ze duurzame successen behalen. Ook bieden zij producten en diensten aan waarmee bewoners zelf aan de slag kunnen gaan. Voorbeelden van initiatieven van Duurzaam Den Haag zijn onder meer het organiseren van bijeenkomsten, evenementen en samenwerkingen met bedrijven binnen de duurzaamheidssector.

 

Kessler stichting

De Kessler Stichting is al sinds 1912 een begrip in Den Haag. Vanaf dat jaar worden er dak- en thuislozen opgevangen, verzorgd en begeleid. Er is veel veranderd sinds die tijd, wat is gebleven zijn kwetsbare mensen die het zonder steuntje in de rug en een helpende hand het niet langer alleen redden. De helpende hand bestaat inmiddels uit begeleiding van professionele en betrokken medewerkers die vanuit een visie en met behulp van een methodiek werken. Waar nodig zijn we aangesloten op de dienstverlening van andere organisaties.

De Kessler Stichting biedt een breed pakket dienstverlening. Naast crisisopvang, opvang voor jongeren, vrouwen (met kinderen), nachtopvang etc is er ook de mogelijkheid om te gaan wonen in een van de begeleide woonvormen en preventie of thuisbegeleiding te krijgen.

De Uithof steunt De Kessler Stichting door middel een evenement ter behoud van de soeppbus en daklozenopvang.


Sophia revalidatiecentrum

Sophia Revalidatie biedt medisch specialistische revalidatiezorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Het doel van de revalidatiezorg is de patiënt te helpen de door haar/hem gewenste rol in de samenleving (weer) zo goed mogelijk vervullen ondanks eventuele participatieproblemen. Bij Sophia Revalidatie werken 650 medewerkers en 65 vrijwilligers. Met multidisciplinaire teams behandelen zij 5.500 patiënten op jaarbasis. Sophia Revalidatie werkt intensief samen met een groot aantal instellingen voor de gezondheidszorg in de regio, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en instellingen voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten.
Op de sneeuwbaan van De Uithof werdt een groot evenement georganiseerd om geld in te zamelen voor een zitskireis voor kinderen met een lichamelijke beperking.


Right To Play

Right To Play is een internationale hulporganisatie die zich inzet voor het recht van ieder kind om te sporten en te spelen. Right To Play zet sport & spel in om kinderen in ontwikkelingslanden belangrijke vaardigheden en onmisbare kennis bij te brengen. Met behulp van lokale coaches krijgen op dit moment 1 miljoen kinderen, wereldwijd, een kans op een betere toekomst. Right To Play is actief in meer dan 20 landen
De Uithof stelt zich als locatie beschikbaar voor diverse events en funraisgelegenheden. Daarnaast dragen wij onze steun uit aan Right To Play door middel van reclamemogelijkheden beschikbaar te stellen en stellen wij diverse activiteiten beschikbaar als veilingitems.


Schaatsen voor water

Elke jaar organiseert Plan de landelijke scholierenactie 'Schaatsen voor Water'. Een fantastische actie waarbij duizenden leerlingen uit het hele land zich inspannen voor leeftijdsgenoten in Afrika. In de aanloop naar de actie leren de kinderen over water-problematiek, wereldwijd en in Afrika. Iedere klas krijgt een online lespakket en leuk actie materiaal, zoals scorekaarten en visitekaartjes.
Zoveel mogelijk rondjes schaatsen, daar gaat het om! Rondjes die gesponsord worden door ouders, opa's en oma's, tantes, buren en iedereen die maar wil!

De Uithof draagt zijn steentje bij door de schaatsbaan beschikbaar te stellen. Daarnaast stellen wij reclamemogelijkheden beschikbaar en diverse activiteiten als items voor veilingen en loterijen.


Think Pink

Think-Pink is de nationale borstkanker campagne en zet zich dagelijks in voor borstkankerpatiënten en hun familie. Think-Pink verleent steun en zet acties op in het kader van vier duidelijke doelstellingen:

• Informeren
• Sensibiliseren
• Financieren van wetenschappelijk onderzoek
• Financieren van zorg- en nazorgprojecten

Think-Pink heeft vier fondsen om haar doelstellingen te bereiken. Via het Geef om Haar Fonds kan Think-Pink vrouwen helpen bij de aankoop van een pruik. Het doel van het Share your Care Fonds is om via een klein gebaar of een teken van steun het leven met of na borstkanker voor even wat makkelijker te maken. Met het Fonds voor Borstklinieken wil Think-Pink de dagelijkse werking van de borstklinieken ondersteunen en het onthaal en de begeleiding van de patiënten verder helpen optimaliseren. Via het SMART Fonds financiert Think-Pink wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe methodes op het vlak van opsporing, behandeling en nazorg van borstkanker.

Bewegen is erg belangrijk en vermindert de kans op borstkanker. Daarom organiseert Think-Pink veel sportieve evenementen. De Race for The Cure in Namen, Brussel en Antwerpen, de Ladies-Only fietstochten, maar ook wandel- en loopevenementen. Iedereen, ongeacht sportief niveau of lichamelijke conditie, kan deelnemen of steunen via bike, run of walkforthink-pink.be. Voor borstkankerpatiënten is het belangrijk om hun dagelijkse bezigheden te kunnen voortzetten en toffe uitdagingen te kunnen aangaan. Daarom voert Think-Pink enkel positieve campagnes.

De Uithof stelt voor Think Pink reclamemogelijkheden en veilingitems beschikbaar.

 

GroenLeven

GroenLeven is in 2012 opgericht door twee vrienden met de ambitie de wereld duurzamer te maken. Bij de start van het bedrijf lag de focus op de agrarische markt: agrariërs helpen grip op de kosten te krijgen van het energieverbruik. Anno nu is GroenLeven marktleider op het gebied van het ontwikkelen van grootschalige zonnedaken, zonneparken en zonne-energieoplossingen. Met de oplossingen dragen we bij aan de ambitie van Nederland om in 2020 14% van alle energie duurzaam op te wekken.

We willen een voorbeeld zijn, door in alles wat we doen een duurzame impact te hebben op onze omgeving. We denken zoveel mogelijk vanuit People, Planet en Profit. Wij willen onze kinderen later kunnen vertellen dat we iets betekend hebben voor een schonere, betere en duurzame wereld.

GroenLeven heeft ook het dak van De Uithof bedekt met zonnepanelen en zij zijn een van de partners van de Stichting Uithof Schaatsbelangen.